Stikls un Gaisma dod iespēju formām nemitīgi mainīties, ik reizi ieraudzīt tās no jauna.

Stikls var būt ciets, auksts un trausls kā ledus, karsts un plūstošs kā medus.

Man radošās izpausmes formas ir iespējamas visās stikla apstrādes tehnikās, sākot ar klasisko vitrāžu, stikla dizaina jomā – skulpturāli stikla veidojumi, dažāda izmēra stikla plastiskās kausējuma formas.

Maģistra grādu Mākslā esmu ieguvis Latvijas Mākslas Akadēmijā, mācījies Igaunijas Valsts Tallinas Mākslas Institūtā stikla dizaina katedrā.

Šobrīd savu radošo pieredzi, strādājot par pedagogu, nododu jaunākajai paaudzei Cēsu Mākslas skolā.

Uzzini vairāk: www.eerorass.lv

Sazinies: eero.rass@gmail.com